ده دوازده ویژگی یک آدم حسابی!

یک. در یک جمع چند نفری ، به هر طریق ممکن نمیخواد حرف فقط حرف خودش باشه و میفهمه که بقیه هم آدمن !

دو. بقیه رو دارای گوش هایی به ابعاد یک متر در دو متر فرض نمیکنه و میفهمه که بقیه هم آدمن !

سه. وقتی میبینه کسی رفته بالا منبر و داره حرف میزنه ، جفت پا وسط حرفش نمیپره و میفهمه که بقیه هم آدمن !

چهار. آرزوها ، علایق و سلایق و فرهنگ بقیه رو فقط به این دلیل که خودش دوستشون نداره مسخره نمیکنه و میفهمه که بقیه هم آدمن!

پنج. به خورد و خوراک بقیه کاری نداره و راجب همه چی نظر نمیده و میفهمه که بقیه هم آدمن!

شش. اشتباهات اطرافیان رو در هر فرصتی که پیش میاد سرشون نمیکوبه و میفهمه که بقیه هم آدمن!

هفت …

هشت …

.

.

.

دوازده . یه آدم حسابی همیشه میفهمه که غیر خودش ، بقیه هم آدمن

اسماعیل سلیمی 😉

 

می‌خواهید دیدگاهتان را بیان کنید؟